دریچه سرامیکی شیر آب
Ceramic disc cartridge

دریچه سرامیکی شیر آب

شیر آب‌های خانگی، به طورفزآینده‌ای با مغزی‌هایی که شامل دریچه‌های سرامیکی هستند نصب و آب‌بندی می‌شوند .در مقایسه با واشرهای لاستیکی در شیرهای فلزی، دریچه‌های سرامیکی دارای مقاومت بیشتر به فرسایش و خوردگی و احتمال گرفتگی کمتری هستند .یک دریچه سرامیکی شامل دو دیسک نصب شده، یکی روی دیگری است به طوری که دو سطح آن‌ها در تماس با هم هستند .برای یک شیر آب، دریچه‌های آلومینایی کارکرد قابل قبول و قیمت تمام شده مناسبی دارند .به منظور آب‌بندی خوب، سطوح جفت از دو دیسک باید صاف و هموار باشد. در این دیسک‌ها نیاز به سطح بالایی از دقت (معمولاً دقت کمتر از 01/0 میلی‌متر) و همچنین پولیش و پرداخت مناسب (سطح پرداخت کمتر از 1/0 میکرون) است .این دریچه‌های سرامیکی در یک سیستم پلیمری به نام کارتریج یا مغزی تعبیه می‌شوند.

ویژگی‌های دریچه‌های سرامیکی

  • آب بندی خوب
  • مقاومت به سایش بالا
  • طول عمر بالا (بیش از 500 هزار سیکل)