آستر فلومتر
Flowmeter liner

آستر فلومتر

جنس آستر فلومترها با توجه به اندازه فلومتر، میزان مقاومت به خوردگی، فشار و دمای کاری تعیین می‌شود. برخی از آسترها مانند EPDM برای آب آشامیدنی مناسب هستند درحالیکه برخی دیگر مانند PFA و سرامیک‌ها برای استفاده در صنایع غذایی مطلوب هستند. از سرامیک‌هایی نظیر آلومینا (Al2O3) و زیرکونیا (ZrO2) در فلومترهای کوچک اندازه در کاربردهای با دقت بالا استفاده می‌شود.

ویژگی‌های آسترهای سرامیکی

  • مقاوم در برابر دماهای بالا
  • مقاوم در برابر خوردگی
  • مقاوم در برابر سایش
  • خنثی از نظر شیمیایی در حضور اغلب مواد (حتی در دماهای بالا)
  • مقاوم در برابر خلاء